If you arrived at this page by using a link or bookmark for anarcha.org, please update to this url and/or inform the referring page host of the update. Thanks!

How to use this site:
1. Browse through the alphabetical list of posts
2. Use the labels/tags to find pieces on specific topics.
3. Use the search feature for specific items of interest.
4. Browse through zines, books, and other printable items by using the PDF tag.
5. Check out the popular lists to see what others are reading.
6. For updates, bookmark this page and return often, follow, subscribe (by email or other- see below), or friend on facebook and/or tumblr.
7. Check out the other pages for more links, information, and ways to contribute.
8. Comment, and email me your own writings!

Tuesday, October 2, 2012

Anarka-feministene


http://www.anarchy.no/anarka-feministene.html

Anarka-feministene

(anarkistiske feminister, feministiske anarkister, anarko-feminister)

Anarka-feminismen har sine røtter helt tilbake til 1800-tallet, hvor Emma Goldmans ideer sto sentralt, jevnfør: Emma Goldman: Kjærlighet eller ekteskap? Anarkistisk lesebok, PAX 1970.
I Norge var den anarkistiske kvinnegruppen "Samhold" aktiv både før og etter andre verdenskrig, se artikkelen "Anarko-feministene " Sentralposten nr 3 2005, forfattet av Harald Fagerhus. Se også http://www.fagerhus.no/a_Norge/ .
På 1960-tallet begynte også unge anarka-feminister i Norge å gjøre seg gjeldende i hvertfall fra 1966.
Først var det snakk om frittstående individer, og deltakere i organisasjoner med anarkistisk vinkling, ikke egne anarka-feministiske grupper/organisasjoner.
Føderasjonen av Anarkistisk Ungdom, FAU, som startet opp i Kristiansund, ca 1966-67, hadde et anarka-feministisk innslag. I 1968 feiret Kultursyndikatet på Ås den ganske anarkistiske oppstanden i Paris, med anarkismens svarte flagg på taket. Her var anarka-feminister med. Den anarkistiske delen av Kultursyndikatet var med å starte Anarkist-Føderasjonen i Norge (AFIN)  - Anarkistenes Organisasjon (ANORG) i 1977.  Mange anarka-feminister var med i AFIN-ANORG helt fra starten.
Folkebladet - Anarkistorganet, som ble startet opp i 1971 og fremdeles kommer ut, hadde og har et anarka-feministisk innslag.
Spesifikke anarka-feministiske framstøt i Norge er kjent fra midten av 1970-årene.
I 1976 ble an anarkistisk kvinnegruppe startet i Oslo, men den var kortlevd jevnfør Fagerhus' bok om anarkismen og syndikalismen i Norge ca 1850 - 2000, Anorg forlag, 2005 (ISBN 82-90468-25-3). Det ble ikke ordentlig fart på den spesifikt anarka-feministiske organiseringen før AFIN-ANORG kom i gang.
Den anarka-feministiske organisasjonen " Kjønnslig gruppe", KG, i AFIN-ANORG startet i 1977. KG hadde bl.a. fri kjærlighet og erotisk kunst på programmet, og tok avstand fra patriarkalsk og kvinneundertrykkende porno. KG skiftet litt senere navn til "Anarkofeminstene". Man var aktiv bl.a. med en løpeseddel, studier og i AFIN-ANORGs medlemsblad og noe senere med stoff presentert i Folkebladet. Denne aktiviteten fortsetter fremdeles.
I 1978 og 79 satte teatergruppen Graxelaget, med bandet FABS, opp Anarko-pønk-operaen "Balladen om Exterazy Grax". Flere anarka-feminister deltok, og operaen hadde også en klart anarka-feministisk vri, bl.a. med satire over tradisjonelle kjønnsroller og patriarkalske tendenser. Operaen ble utgitt på vinyl på Folkebladets Anarki-label i august 1979, og dette var Norges første pønke-plate med landsomfattende distribusjon.
På norsk initiativ ble Den Anarka-Feministiske Internasjonale IAF-AFI  dannet i 1982 på en internasjonal kongress, og den lever i beste velgående fremdeles, se http://www.anarchy.no/iaf.html .  Et viktig dokument for denne er det Anarka-Feministiske Manifest, et sammendrag av det anarka-feministiske programmet laget av norske anarka-feminister i 1982, se  http://www.anarchy.no/maf.html  . "Anarka-feministene" og IAF-AFI har postadresse c/o Folkebladet postboks 4777 Sofienberg 0506 Oslo.
Forfattet av en komité, talskvinne A. Quist

No comments:

Post a Comment